آخرین خبر/ سید مهدی پارچینی، معاون شرکت بورس تهران: با توجه به یک سری رویدادهای داخلی و خارجی، انتظار ورود نقدینگی به بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید