ایسنا/ تنها افراد فقیر به فکر مهاجرت نمی‌افتند و ثروتمندترین افراد جهان نیز جزو پرتحرک‌ترین افراد هستند.

به گزارش ویژوال کپیتالیست، دلایل زیادی برای مهاجرت وجود دارد و افراد دارای یک میلیون دلار ثروت و بیشتر نیز دلایل خود را برای مهاجرت دارند؛ مزایای مالیاتی بیشتر، آلودگی و جرایم کمتر، کیفیت زندگی بالاتر و فرصت‌های بهتر سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت.
احتمالاً نخستین حدس شما برای ترک کشور چین است و باید گفت که کاملاً درست حدس زده‌اید! سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ هزار فرد چینی با ثروت بیش از یک میلیون دلار از این کشور مهاجرت کرده‌اند.

میلیونر فرست ترین کشورها

۱- چین
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۱۵ هزار نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۲ درصد کاهش

۲- روسیه
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۷۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۶ درصد کاهش

۳- هند
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۵۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۲ درصد کاهش

۴- ترکیه
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۴۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۱۰ درصد کاهش

۵- فرانسه
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۳۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۱ درصد کاهش

۶- انگلیس
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۳۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: بدون تغییر

۷- برزیل
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۲۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۱ درصد کاهش

۸- عربستان
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۱۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۲ درصد کاهش

۹- اندونزی
شمار میلیونرهای مهاجرت کرده در سال ۲۰۱۸: ۱۰۰۰ نفر
تغییر جمعیت میلیونرها در مقایسه با سال قبل: ۲ درصد کاهش

برترین مقاصد مهاجرتی میلیونرها تا پایان سال ۲۰۱۸

۱- استرالیا
شمار میلیونرهای وارد شده: ۱۲ هزار نفر
میزان رشد در مقایسه با سال قبل: ۳ درصد

۲- آمریکا
شمار میلیونرهای وارد شده: ۱۰ هزار نفر
میزان رشد در مقایسه با سال قبل: بدون تغییر

۳- کانادا
شمار میلیونرهای وارد شده: ۴۰۰۰ نفر
میزان رشد در مقایسه با سال قبل: ۱ درصد

۴- سوئیس
شمار میلیونرهای وارد شده: ۳۰۰۰ نفر
میزان رشد در مقایسه با سال قبل: ۱ درصد

۵- امارات
شمار میلیونرهای وارد شده: ۲۰۰۰ نفر
میزان رشد در مقایسه با سال قبل: ۲ درصد

۶- نیوزلند
شمار میلیونرهای وارد شده: ۱۰۰۰ نفر
میزان رشد در مقایسه با سال قبل: ۱ درصد

۷- سنگاپور
شمار میلیونرهای وارد شده: ۱۰۰۰ نفر
میزان رشد در مقایسه با سال قبل: بدون تغییر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید