مشرق/ سیل در مازندران باعث خوشحالی برنج کاران شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید