آخرین خبر/ تصویری از خرماهای طلایی وقیمت نجومی آن در فضای مجازی جنجال شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید