اعتماد/ گزارشی درباره زمزمه های بازگشت کوپن را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید