نسیم/ در پرونده تخصیص ارز برای کاغذ ۱۵ نفر در بازداشت هستند

توضیحات سخنگوی قوه_قضائیه درباره نحوه ورود این قوه به مسئله واردات کاغذ با ارز دولتی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید