آخرین خبر/ بهره برداری از دو مجموعه کشت و صنعت در پلدشت و ایجاد فرصت شغلی برای 3هزار نفر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید