آخرین خبر/ در ویدئوی خبر طنزی در خصوص وضعیت عملکرد شرکت‌های خودرو سازی را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید