آخرین خبر/ بیش از 700 هزار دستگاه ظرفشویی فروخته شده که فقط کمتر از 30 درصد آن نصب شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید