آخرین خبر/ توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره ساماندهی بازار کاغذ را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید