آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارشی از رکود و افت قیمتها را در بازار خودرو شاهد هستیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید