ایرنا/ مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تصمیم این بانک برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد خبر داد و گفت: در همین ارتباط از شنبه هفته آینده اوراق مشارکت منتشر شده بانک مرکزی در سه بانک تجارت، ملت و صادرات به مدت 6 روز کاری با این نرخ به خریداران عرضه خواهد شد.
سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی افزود: در صورتی که خریداران مایل به فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی پیش از سررسید باشند از نرخ سود روزشمار 20 درصد برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: معادل 3 هزار میلیارد تومان از روز شنبه هفته آینده اوراق مشارکت به خریداران عرضه خواهد شد
براساس این گزارش، نرخ سود اوراق مشارکت تاکنون 20 درصد بود که با این حساب به 23 درصد آن هم برای دوره 6 ماهه افزایش پیدا کرده است.