آخرین خبر/ وزیر ارتباطات: ماهمچنان داریم هزینه شفاف سازی را میدهیم.

در ویدئوی خبر تحلیل وزیر ارتباطات از اوضاع بازار موبایل را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید