صدا و سیما/ چالشهای یک صنعت اشتغال زا؛ دو جفت کفش معادل یک بشکه نفت درآمدزایی دارد

@iribnewsspan id="footercontent">
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
/

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید