آخرین خبر/ سهم ایران از درآمد صنعت کفش در جهان تنها یک درصد است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید