آخرین خبر/ رئیس دفتر رئیس جمهور: روند کاهش قیمت ارز ادامه خواهد داشت. با این کاهش قیمت ارز، قیمت کالا هم باید کاهش بیابد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید