باشگاه خبرنگاران/ چه مدارکی برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی لازم است؟ در تصویر ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید