آخرین خبر/ تصویری در فضای مجازی منتشر شده است و در توضیحات آن نوشته اند: "در منطقه منطقه رودبارک، کلاردشت در ویلای شخصی که روی کوه ساخته شده است برای رفت و آمد در این ارتفاع از چند آسانسور استفاده می کند!"

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید