آخرین خبر/ گزارشی از نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید