اعتماد/ بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود حجم نقدینگی موجود در کشور را بیش از یک هزار و 900 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
میزان نقدینگی در پایان سال گذشته، یک هزار و 882 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 1396 معادل 23.1 درصد افزایش داشت.

مدتی است سرمایه‌های سرگردان با تغییر چهره از شبه‌پول به پول در اقتصاد نمود یافته و باعث شده با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع بازار به هم بریزد و بر رشد نرخ تورم دامن زده شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی