خراسان/ طبق آمار بانک مرکزی، در خرداد، حدود ٩٢٩ هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود 137 هزار میلیارد تومان در کل ‌کشور وصول شد. از این میزان، 2/48 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (2/32 درصد)، خراسان رضوی (۱/8 درصد) و اصفهان (9/7 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با دیگر استان‌ها دارند. همچنین 5/68 درصد از ارزش چک‌ها در استان‌های تهران (5/57 درصد) ، اصفهان (7/5 درصد) و خراسان رضوی (3/5 درصد) وصول شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید