آخرین خبر/ وزیر صنعت و معدن گفت: اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و عرضه نکنند، بنده برخورد خواهم کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید