آخرین خبر/ اظهارات علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در این باره ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید