میزان/ یک کارشناس اقتصادی گفت: دریافت عوارض و مالیات از هرگونه خرید و فروش سکه وارز در نظام اقتصادی موجب می‌شود تا سوداگری به حداقل برسد.

دریافت مالیات از خریداران سکه و ارز در چند ماه اخیر از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها و کاهش سوداگری در این بازار مطرح شده که این رویکرد مخالف و موافقان بسیاری داشته است.
به عقیده کارشناسان برای دریافت مالیات از خرید و فروش سکه باید ابتدا سازوکاری برای جلوگیری از دور زدن قانون ایجاد شود، زیرا در حال حاضر با توجه به افزایش پیگیری همچنان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و منابع مالیاتی پس از درآمد نفتی نقش مهم و موثری در اقتصاد کشور دارند.

در این رابطه محمد طاهری بیان کرد: دریافت مالیات اگر بدون استثناء باشد در بسیاری از موارد از جمله بازار ارز وسکه نافع و صحیح است.

وی در ادامه افزود: با اخذ هوشمندانه عوارض و مالیات می‌توان در گسترش زیرساخت‌ها رفاهی و کاهش اتکا به بودجه نفتی موفق بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم دریافت مالیات از خرید و فروش ارز و سکه برای کنترل نقدینگی در اقتصاد گفت: مالیات حاصل از معاملات ارز و سکه هم کمک می‌کند تا با استفاده از آن بتوان از افزایش نقدینگی جلوگیری کرد.

طاهری تاکید کرد:دریافت عوارض و مالیات از هرگونه خرید و فروش سکه وارز در نظام اقتصادی موجب می‌شود تا سوداگری به حداقل برسد.

وی اظهار کرد: مالیات بر خرید و فروش ارز موجب می‌شود سودا گران و نوسان گیران بازار ارز سکه به حداقل برسد و قیمت‌ها در این بازار تا حد بسیاری ساماندهی شود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: برای اخذ عوارض و مالیات در ابتدا باید روشی برای جلوگیری از دور زندن قانون ایجاد شود، زیرا در مالیات ستانی موارد فرار بسیار مشهود است به همین دلیل باید ابتدا راهکار اندیشیده و سپس اخذ مالیات کلید بخورد.

حال باید منتظر ماند و دید اخذ مالیات از خریداران سکه و ارز از چه زمانی آغاز و تا چه حد خریداران از شفاف سازی و پرداخت مالیات در سامانه سازمان امور مالیاتی استقبال می‌کنند و آیا این طرح در اجرا به واقعیت می‌رسد و یا همانند سایر طرح‌های دولت نیمه تمام باقی می‌ماند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید