آخرین خبر/ قاضی پور در گفتگو با آخرین خبر گفت: کسی که خبر باج دهی خودروسازان به نمایندگان مجلس را داده است، خودش عامل واردات خودرو هست!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید