فارس/ یک استاد دانشگاه در برنامه مناظره: اختیارات ستاد تنظیم بازار به اندازه دریاست اما کار کارشناسی به عمق یک متر!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید