ایلنا/ صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه از افزایش چشمگیری برخوردار شده است.

صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه در یک سال اخیر از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه در سه ماه گذشته سال جاری ایران نسبت به سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این حجم از صادرات غیرنفتی شامل ماشین‌آلات، آجیل و آهن‌آلات است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید