باشگاه خبرنگاران/ جوانان ایرانی با طراحی یک اپلیکیشن توانستند دست دلالان را از بازار فروش برنج کوتاه کنند.


بازار برنج همواره با افزیش قیمت مواجه است چرا که دلالان نبض بازار را در دست گرفته و به اختیار خودشان برنج را قیمت گذاری می کنند.

اما این درحالی هست که جوانان ایرانی با طراحی یک اپلیکیشن توانستند دست دلالان را از بازار فروش برنج کوتاه کنند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی