فارس/ میرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: در سال گذشته 390 هزار نشست و برخاست در فرودگاه‌ها و 47 میلیون مسافر جابجا شد که نسبت به سال 96 کاهش 15 درصد در نشست و برخاست، کاهش 17 درصدی در اعزام و پذیرش و کاهش 15 درصدی در بار و مسافر داریم.

وی بیان کرد: از 87 فرودگاه کشور 53 فرودگاه به اضافه فرودگاه امام در مالکیت ما است، 9 فرودگاه از این رقم بین‌المللی است، 30 فرودگاه مرز هوایی است و 48 فرودگاه مرز داخلی است و فرودگاه‌های دیگر متعلق به مناطق آزاد، شرکت نفت و ارگان‌های نظامی است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید