تسنیم/ گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید ترخیص محموله‌های لوبیا قرمز را متوقف کرد.

معاون فنی گمرک ایران در روز 28 مرداد ماه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد، پیرو نامه تاریخ 20 مرداد ماه در خصوص طبقه بندی لوبیا قرمز موضوع ابلاغ تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ 19 مردادماه، نظر به اینکه وفق دستور مورخ 20 مردادماه رئیس کل گمرک، مقرر گردید موارد مربوط به این موضوع در شورای حقوقی مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

بر این اساس مطابق نامه مورخ 23 مرداد ماه حوزه معاونت حقوقی از دفاتر ستادی واردات و تعرفه استعلام و تحت رسیدگی دفاتر مذکور میباشد.

بر این اساس نامه مورخ 16 مرداد ماه کان لم یکن اعلام میگردد بنابراین هرگونه اقدام درباره محموله‌ های موجود در گمرک منوط به اعلام نتیجه از سوی گمرک ایران خواهد بود.

بر این اساس طی 12 روز بخشنامه گمرک ایران در خصوص ترخیص لوبیا قرمز تغییر کرده است.

گفتنی است، در این بخشنامه به تصمیم شورای حقوقی نیز اشاره شده است، به نظر میرسد بایستی در خصوص جلسات شورای حقوقی گمرک شفاف سازی لازم صورت گیرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید