آخرین خبر/ وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رمز های یکبار مصرف بانکها متوقف نشده است، سیاست به گونه ای شده که ترغیبی صورت بگیرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید