آخرین خبر/ وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به خبرنگار آخرین خبر گفت: اگر شرایط با سرعت فراهم شود، قانون اخذ مالیات از همه اقشار از جمله وکلا و پزشکان اجرایی خواهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی