آخرین خبر/ وزیر امور اقتصاد و دارایی: امروز خوشبختانه می توانیم به عنوان تکیه گاه برای بخش خصوصی روی بورس حساب باز کنیم. دولت هم با واگذاری دارایی هایش زمینه تنوع در بورس را فراهم خواهد کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی