خراسان/ در سال 97 نیمی از جمعیت روستایی (پنج دهک) و سه دهک از جمعیت شهری دچار کسری بودجه بوده اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار این در حالی است که در سال ١٣٩٦ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده و این کسری در خانوارهای روستایی و شهری، یک دهک بالایی را هم درگیر کرده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید