آخرین خبر/ آخرین وضعیت قطع یارانه پردرآمدها را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید