تابناک/ با خانوارهایی که یارانه آنها قرار است در مهرماه حذف شود بیشتر آشنا شوید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید