خراسان/ داده های سازمان تجارت جهانی، نشان می دهد که ایران دارای رتبه های برتر در صادرات محصولات خام کشاورزی با رانت منابع آبی است. بر این اساس، ایران در سال 97 (2018)، در صادرات هندوانه و خرما رتبه اول، گوجه و خیار چهارم، خربزه و سیب زمینی پنجم، پیاز هفتم و سیب هشتم در دنیا بوده است. در نمودار، سهم ایران در صادرات جهانی محصولات فوق آمده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید