تسنیم/ استاندار مرکزی از دستور فوری رئیس جمهوری در خصوص حل مشکل تعیین تکلیف سهامداری شرکت هپکوی اراک خبر داد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید