خراسان/ داده های مرکز آمار از متوسط اجاره بها در کل کشور نشان می دهد که این رقم در بازه زمانی بهار 96 تا بهار 98 بیش از 57 درصد رشد داشته و حدود 1.6 برابر شده است. در این بازه زمانی، به اجاره نشینان، دو شوک قابل توجه وارد شده است. یکی در تابستان 97 و دیگری در بهار 98 که به ترتیب اجاره خانه ها حدود 26 و 29.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : خراسان