باشگاه خبرنگاران/ بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد بر این اساس نرخ ۸ ارز ثابت ماند، ۲۸ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت.

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۸ ارز ثابت ماند، ۲۸ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید