تسنیم/ قیمت ۶۰ قلم میوه و صیفی برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اعلام شد؛ این قیمت ها ملاک قیمت گذاری در سطح شهر است.

بر این اساس قیمت هر کیلوگرم انار در میدان مرکزی میوه و تره بار ۴ تا ۹ هزار تومان، انگور مهری ۳ تا ۵ هزار تومان، انگور بیدانه زرد ۵ تا ۱۱ هزار تومان، انگور بیدانه قرمز ۹ تا ۱۶ هزار تومان تعیین شده است.

خیار ۶ هزار تومانی در میدان مرکزی میوه

قیمت هر کیلوگرم پرتقال جنوب ۴ تا ۶ هزار تومان، پرتقال هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، خرمالو ۳ تا ۶ هزار تومان، خیار رسمی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، تا هزار تومان، خیار گلخانه ای ۳ تا ۶ هزار تومان و کیوی ۵ تا ۹ هزار تومان است.

قیمت هر کیلوگرم سیب گلاب پاییزه ۳ تا ۷ هزار تومان، سیب زرد و سیب قرمز ۳ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، موز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزار تومان، نارنگی انشو ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۵ هزار تومان و نارنگی تخم ژاپنی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و سفید هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان، سیب زمینی هزار و ۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان، سبزی جور هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان و سبزی خوردن ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان است.

بنابراین گزارش قیمتهای یاد شده برای اعمال در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران است و قیمت این میوه ها در سطح شهر حداکثر می تواند با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برسد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رصد و تحليل هوشمند شبکه هاي مجازي
ديتاک آگهی