خراسان/ آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در شش ماه نخست امسال، تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. با این حال، مقایسه این رقم با رشد متوسط شاخص قیمت ها در دو بازه زمانی یادشده، حاکی از این است که تسهیلات، نتوانسته است پابه پای تورم افزایش یابد. به عبارت دیگر، ارزش این تسهیلات با کاهش نسبی مواجه شده است.

به گزارش خراسان، بانک مرکزی در تازه ترین آمار از ارائه 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی خبر داده و افزوده است که این رقم از رقم مشابه سال قبل حدود 79 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده و نسبت به آن، 26 درصد رشد داشته است.
اگر چه رشد 26 درصدی این تسهیلات در دوره اخیر، رقم قابل توجهی است. اما بر اساس داده های مرکز آمار ایران، متوسط شاخص قیمت ها در شش ماه نخست سال های 97 و 98، به ترتیب 121.4 و 184.3 بوده است. به این ترتیب مشاهده می شود که شاخص قیمت محاسبه شده در سال 98 نسبت به سال 97، 51.8 درصد افزایش دارد. بنابراین رشد تسهیلات بانکی تقریباً به اندازه نصف رشد قیمت ها در بازه زمانی یادشده بوده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رصد و تحليل هوشمند شبکه هاي مجازي
ديتاک آگهی