ایرنا/ مهم ترین مشخصه بودجه سال ۹۹ کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی است./ ایرنا


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید