آخرین خبر/مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شش ماهه اظهار داشت: با افزایش کیفیت خدمات و بهبود بهره‌وری در بخش‌های مختلف، جهش قابل توجهی در تحقق درآمدهای عملیاتی و شاخص‌های سودآوری شرکت رخ داده است.
سید مجید صدری تصریح کرد: درآمدهای عملیاتی سال جاری شرکت مخابرات با جهش قابل توجهی همراه بوده است، به نحوی که در نیمه اول سال جاری، فقط در بخش ثابت حدود ۴۰ ریال به ازای هر سهم، سود عملیاتی شناسایی شده و تا پایان سال امکان رشد این عدد تا حداقل ۲ برابر وجود دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه سود تلفیقی سهام شرکت مخابرات ایران در شش ماه اول سال ۹۸ به ۴۰۳ ریال بالغ شده است، ادامه داد: مخابرات در گزارش ۶ ماهه اول سال ۹۸ خود در بخش ثابت به سود ۲۴۰۰ میلیارد ریالی رسیده است، درحالی که در دوره مشابه سال گذشته ، زیان ۴۲۰ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود.
وی همچنین با اشاره به بهبود بهره‌وری در بخش عملیات شرکت گفت: سود شناسایی شده صرفاً مربوط به عملکرد شرکت اصلی در بخش ثابت بوده و سود شرکت همراه اول که بخش مهمی از سود تلفیقی را تشکیل می‌دهد، در نظر گرفته نشده است.
مهندس صدری اضافه کرد: با در نظر گرفتن رشد درآمد و سود شرکت همراه اول، به نسبت سال گذشته، شاهد رشد چشم‌گیر در سهم شرکت اصلی خواهیم بود و همین امر زمینه‌ساز رشد قیمتی سهام مخابرات در بورس خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: با اتمام پروژه‌های درآمدزا و افزایش سود ناخالص نیمه دوم نسبت به نیمه اول سال جاری، درآمد شرکت اصلی در پایان سال با رشد قابل توجهی در بخش عملیاتی مواجه خواهد شد.