آخرین خبر/ تیکه پایش به بانک ها : برای خرید یک گاو حتما ضامن نیاز هست ولی 2 هزار میلیارد خیر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید