آخرین خبر/ برنامه مناظره به بررسی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است که آن را باهم می بینیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید