بورس نیوز/ مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس: تولید گاز ایران در پارس چنوبی نصف اروپاستما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید