باشگاه خبرنگاران/ بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۲۵ ارز بین بانکی کاهش یافته است.

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۲۵ ارز بین بانکی کاهش یافته است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید