فارس/ رئیس جمهور گفت: شرایط کشور به سمت حل و فصل مسائل اقتصادی است. ۲۰ میلیارد دلار صادرات به بانک مرکزی و سامانه نیما واریز شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید