رویداد 24/ با انتشار ویدیوهایی از وجود آب در بنزین توزیعی یک پمپ بنزین در استان تهران، مدیریت جایگاه سوخت با انتشار این ویدیو اعلام کرد: خودروهای آسیب دیده از آلودگی بنزین، به کمک مکانیک‌ها و جرثقیل های اعزامی تعمیر و رضایت مراجعه کنندگان گرفته شده است.
راننده نفت‌کش حامل بنزین برای جایگاه نیز جهت بررسی چگونگی آلودگی فراورده ارسالی و تشخیص سهوی و یا عمدی بودن فراورده آلوده ارسالی به مراجع قانونی سپرده شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید